Neurofeedback​

Co to jest?

Metoda neurofeedback wykorzystuje możliwości plastyczne mózgu, dzięki którym możemy przez całe życie tworzyć nowe połączenia między komórkami nerwowymi oraz modyfikować i wygaszać już istniejące. Jest to naturalny proces, który pozwala doskonalić pracę naszego „centrum dowodzenia”. Efektem treningów jest wprowadzenie  harmonii w funkcjonowanie fal mózgowych, co skutkować ma poprawą jakości naszego życia.

Stosowana przez nas metoda nie jest obarczona efektami ubocznymi, jest nieinwazyjna i nie powoduje żadnych negatywnych odczuć u Klienta. Trener oraz specjalistyczny sprzęt w żaden sposób nie ingerują w procesy toczące się w mózgu trenującej osoby, mają za zadanie jedynie je obrazować, pomagać w ich zrozumieniu oraz motywować do pracy nad osiągnięciem i utrzymaniem pożądanego efektu.

Neurofeedback

Jak to działa?

Dzięki podłączeniu do głowy Klienta elektrod komputerowego aparatu EEG, który zapisuje przebieg fal mózgowych, trener może je obserwować w formie wykresu na monitorze, natomiast osoba trenująca otrzymuje ich obraz w formie gry komputerowej. To właśnie dzięki niej jest on w stanie zobaczyć i kierować aktywnością własnego mózgu w taki sposób, aby pracował on bardziej wydajnie. Pożądany układ fal mózgowych nagradzany jest punktami, co sygnalizowane jest odpowiednim dźwiękiem. Mózg, reagując na pochwałę, będzie przyswajał nowe wzorce działania. Trening wymaga zaangażowania, systematyczności i skupienia,  jednak efekty warte są podejmowanego wysiłku.

Designed by quitestudio.pl