Oferta grupowa

~ Pakiet rodzinny ~

Zdarza się, iż problemy, nad którymi pracujemy przy użyciu metody neurofeedback dotykają kilku, a nawet wszystkich członków rodziny, przenikają całą przestrzeń funkcjonowania najbliższych sobie osób. Wychodząc na przeciw takim sytuacjom, przygotowaliśmy specjalną ofertę rodzinną.

 • Co drugi członek rodziny otrzymuje od nas bezpłatne badanie aktywności mózgu.
 • Treningi z pakietu grupowego może wykorzystywać każdy zdiagnozowany członek rodziny.

~ Pakiet firmowy ~

Najczęstsze zaburzenia, z którymi mierzą się pracownicy i które znacznie wpływają na efektywność funkcjonowania firmy oraz atmosferę pracy to:

 • zaburzenia pamięci, koncentracji i uwagi
 • brak motywacji,
 • nerwica
 • nastroje o charakterze depresyjnym
 • chroniczne zmęczenie
 • migreny i bóle głowy
 • zaburzenia relacji międzyludzkich
 • niska samoocena
 • wypalenie zawodowe
 • lęki

W celu ulepszenia funkcjonowania firmy możliwe jest przeprowadzenie diagnoz pracowników lub poszczególnych zespołów  oraz opracowanie dla nich indywidualnych planów treningowych. W celu poznania szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

~ Pakiet dla szkół ~

Neurofeedback jest doskonałym narzędziem do wspierania rozwoju uczniów na wielu płaszczyznach. Może wspierać dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną, wyrównywać szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce oraz pomagać w  poprawie wyników dzieci w  dziedzinach wymagających koncentracji, kreatywności, współpracy z rówieśnikami a nawet sprawności ruchowej (np. sport, muzyka, nauka języków obcych).

W celu poznania szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz więcej informacji?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszelkie pytania.

Designed by quitestudio.pl